administration

Gratis overstapservice

Gratis Overstapservice

Wilt u van VVE beheerder wisselen? Wij helpen u. REBO VVE Management ontzorgt u met de gratis overstapservice. Op een aantal zaken moet worden gelet om te kunnen overstappen. Of het nu REBO VVE Management is die u hierin begeleidt of dat u dit zelf doet, op onderstaande punten moet in ieder geval goed gelet worden.

Stappenplan voor de overstap

 1. Ruim vóór aanvang van de ledenvergadering

  - wat is de opzegtermijn van de beheerovereenkomst, dit staat in de overeenkomst vermeld;
  
- vooruitlopend op een vergaderbesluit kan de bestaande overeenkomst pro forma op gezegd worden;
  
- REBO VVE Management kan u hierbij ondersteunen in het kader van de overstapservice.

 2. Voorbereiding voor de ledenvergadering

  - controleer hoeveel stemmen er nodig zijn voor een rechtsgeldig besluit;
  
- neem in de agenda het voorstel expliciet op waarover gestemd moet worden;

  - bijvoorbeeld “agendapunt 5 – voorstel overstap VvE beheerder”
;
  - wij adviseren een toelichting voor dit voorstel op te nemen;
  - controleer de oproepingstermijn voor een ledenvergadering;
  
- verzend uitnodigingen op tijd aan de leden
;
  - de huidige beheerder kan de uitnodigingen verzenden op aanwijzing van het bestuur;
  
- willen zij dat niet (meer), dan kan het bestuur ze zelf verzenden;
  
- REBO VVE Management kan u in het kader van de overstapservice hierbij van dienst zijn

.

 3. Tijdens de algemene ledenvergadering

  - het bestuur moet het agendapunt van ‘overstap VvE beheerder’ toelichten;
  
- REBO VVE Management kan een presentatie geven en vragen van leden persoonlijk beantwoorden;
  
- de daadwerkelijke stemming wordt gehouden, stemmen worden geteld en het besluit vastgelegd.

 4. Na de ledenvergadering
  
- de notulen opmaken en verzenden aan de leden;
  
- besluit kenbaar maken aan de huidige VVE beheerder
;
  - de nieuwe VvE beheerder in kennis stellen van de keuze.

 5. De overstap realiseren
  
- REBO VVE Management maakt een plan van aanpak voor de overdracht van de oude beheerder naar REBO VVE Management;
  Hierbij wordt het bestuur ontzorgt, maar wel op de hoogte gehouden;
  
- REBO VVE Management stelt een accountteam samen, zodat u een vast aanspreekpunt heeft;
  
- voorafgaand aan de overdracht wordt een (kennismakings)gesprek tussen het REBO VVE accountteam en het bestuur ingepland om verdere (werk)afspraken te maken.


Heeft u vragen over de overstapservice?


Bel ons op 0314 - 36 92 90 of stuur een e-mail naar vve@rebogroep.nl

REBO Groep is aangesloten bij:

Help de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Voor bezoek zijn onze kantoren beperkt, met inachtneming van alle RIVM voorschriften, geopend. Neem bij voorkeur telefonisch of per e-mail contact met ons op, want we werken op dit moment het liefst op afspraak. Door goed geïnformeerd te blijven en de adviezen op te volgen, kunnen we onszelf en anderen beschermen. De meest actuele COVID-19 informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Ga naar REBO en Corona