administration

Meerjarenonderhoudsplan

Offerte Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)


Heeft u het VVE beheer prima onder controle, is de administratie goed geregeld en komt u binnen de VVE geen bestuurlijke kennis te kort? Maar twijfelt u aan de aanwezige bouwkundige kennis binnen uw vereniging? Bent u niet goed op de hoogte van de bouwkundige staat van het gebouw en haar installaties? Dan kunnen wij voor u ook eenmalig een meerjaren onderhoudsplan opstellen, waarin we de gebouwonderdelen met haar technische staat beschrijven. Ook kunnen we een reeds aanwezig plan beoordelen en up daten. Vult u onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Meteen een email zenden of bellen mag uiteraard ook, 0314 - 36 92 90 of vve@rebogroep.nl.

Vereniging van Eigenaren

Contactpersoon

REBO Groep is aangesloten bij: