hero-kbase
Kennisbank REBO VvE Management

Klanttevredenheid resultaten

Sinds 2021 onderzoekt REBO VVE Management jaarlijks de klanttevredenheid onder besturen van VvE’s. Een goede en prettige samenwerking tussen het bestuur van de VvE en ons als VvE beheerder vinden wij erg belangrijk. Door een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, geeft ons dat een goed beeld hoe onze dienstverlening wordt ervaren. Het geeft ons tevens input op welke vlakken wij onze dienstverlening en samenwerking kunnen verbeteren.

Bij de editie van 2022 hebben 170 bestuursleden de moeite genomen om hun mening kenbaar te maken via een online vragenlijst. Wij zijn erg blij met deze respons. We willen een ieder die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen dan ook hartelijk bedanken.

Hierbij willen wij u meenemen in de resultaten van het onderzoek. En willen we u graag informeren over wat wij daarmee gaan doen. In grote lijnen komen de resultaten overeen met die van vorig jaar. We zijn er trots op dat ruim 75% van de VvE bestuursleden ons heeft beoordeeld met gemiddeld een 7 of hoger. over onze dienstverlening in algemeenheid. Door verder in te zoomen op de verschillende onderdelen geeft ons dat een beeld van de aandachtspunten waarmee we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

De belangrijkste aandachtspunten welke naar voren zijn gekomen, zijn de volgende:

  • Communicatie met VvE bestuursleden
  • Afhandeling van reparatieverzoeken

Om de communicatie te verbeteren starten we met een nieuwsbrief voor VvE bestuursleden. De eerste nieuwsbrief bent u nu aan het lezen. Elk kwartaal zult u deze van ons ontvangen. Op die manier houden we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van VvE’s en omtrent de dienstverlening van REBO.

Daarnaast zullen onze accountmanagers jaarlijks een evaluatie houden met elk VvE bestuur. De feedback die uit deze evaluaties komt, zullen wij eveneens gebruiken om onze communicatie en dienstverlening te verbeteren. De accountmanager neemt hier contact met u over op. Mocht er vanuit u de behoefte bestaan om al een evaluatie te plannen dan kunt u hierover uiteraard contact opnemen met uw accountmanager.

Daarnaast is de afwikkeling van reparatieverzoeken een aandachtspunt. Met name de communicatie en het tijdig afwikkelen van reparatieverzoeken is hierbij genoemd. Helaas is dit een veel voorkomend aandachtspunt in de branche. REBO zet de reparatieverzoeken uit bij onderhoudsleveranciers, echter kampen veel onderhoudsleveranciers met personeelstekorten. Wij zullen monitoren op communicatie en kwaliteit tussen de verschillende onderhoudsleveranciers. Zonodig kunnen we VvE’s dan adviseren om andere onderhoudsleveranciers aan te stellen als voorkeurleverancier voor het complex.

Daarnaast zijn we gestart met een gemakkelijke manier van reparatieverzoeken melden en daarover communiceren: QR codes.

Als laatste zijn wij uitermate trots om met jullie te delen dat : Uit analyse van de open antwoorden blijkt dat de medewerkers van REBO als zeer spontaan worden ervaren en geroemd vanwege hun vakinhoudelijke kennis en kunde.

Klanttevredenheid

Of stel je vraag hieronder, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op

Group 1
Group 2

REBO Groep is aangesloten bij: