hero-kbase

Moeten maatregelen om te verduurzamen opgenomen worden in de MJOP?

Het MJOP gaat is het “standaard onderhoud” van korte als lange termijn. Dus onderhoud dat uitgevoerd dient te worden om het huidige in stand te houden (dak, muren, etc). Verduurzamingsmaatregelen zijn dus extra werkzaamheden. Deze dienen apart vermeld te worden op een MJOP en de vergadering van eigenaars moet met een vergrote meerderheid beslissen of dit wel/niet opgenomen wordt bij het MJOP.

Aan de hand van een maatwerk adviesrapport (energieadvies) kan de VvE inzicht krijgen in de te nemen duurzame maatregelen. Op basis van dit advies kan de VvE besluiten om enkele maatregelen op te nemen in het MJOP. Voor het opstellen van het maatwerk adviesrapport (en het verwerken van de maatregelen in het MJOP) is op dit moment (oktober 2020) subsidie beschikbaar vanuit de overheid.

Of stel je vraag hieronder, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op

Group 1
Group 2

REBO Groep is aangesloten bij: