hero-kbase

Zijn beheer en bestuur hetzelfde?

Nee, beheer en bestuur zijn twee verschillende rollen binnen een VvE. Het VvE bestuur wordt gevormd door één of meer personen. Meestal bepaalt de splitsingsakte dat dit een oneven aantal moet zijn. Het bestuur wordt benoemd door de VvE vergadering en voert de taken van de VvE uit. Als het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt een van hen tot voorzitter benoemd en wordt een secretaris en penningmeester benoemd. De VvE wordt gevormd door alle eigenaren van een gebouw. De VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van een bepaald gebouw.

Het beheer van de VvE kan worden uitbesteed aan REBO. In sommige gevallen kan REBO, naast haar beheerdersrol, ook benoemd worden als bestuurder. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. REBO werkt ook samen met externe bestuurders. Wij kijken graag met u mee wat voor uw VvE een geschikte oplossing is.Verschil bestuur en beheer

Of stel je vraag hieronder, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op

Group 1
Group 2

REBO Groep is aangesloten bij: