hero-kbase

Wat doet het bestuur van een VvE?

Elke Vereniging van Eigenaren móet een wettelijk bestuur hebben. Het VvE Bestuur bestaat uit één of meer personen en wordt benoemd door de VvE vergadering. Maar zijn de taken van het bestuur van een VvE eigenlijk? Wij leggen het graag aan u uit.

Wie zitten er in het bestuur van een VvE?

Zoals gezegd bestaat het bestuur van de VvE uit één of meerdere personen. De splitsingsakte kan bepalen dat dit een oneven aantal moet zijn. Uit diegenen die zich verkiesbaar stellen voor het bestuur wordt door de vergadering het bestuur benoemd. Dit kunnen leden van de Vereniging van Eigenaren zijn maar het is ook mogelijk om een externe bestuurder te benoemen.

Wanneer het bestuur uit meerdere personen bestaat worden er een voorzitter, secretaris en een penningmeester benoemd. De benoeming van het VvE bestuur is voor onbepaalde tijd maar het bestuur kan worden ontslagen door de vergadering. Een vrijwillige bestuurder kan ook zelf ontslag nemen. 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een VvE bestuur?

Het bestuur organiseert de jaarlijkse VvE vergadering en voert de besluiten uit welke genomen zijn in de VvE vergadering. De verantwoordelijkheden en taken van het bestuur zijn vastgelegd in de akte van splitsing van de VvE. Alle bestuurders zijn verantwoordelijk en bevoegd voor het uitvoeren van de taken, maar de VvE vergadering neemt de besluiten en bepaald het beleid.

De taken van het bestuur zijn onder andere:

  • Beheren van de middelen van de VvE en het plaatsen hiervan op een bankrekening ten name van de VvE.
  • Opstellen begroting voor het nieuwe boekjaar.
  • Opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar.
  • Vaststellen definitieve ledenbijdragen na goedkeuring exploitatierekening door de vergadering.
  • Afsluiten verzekeringen.
  • Zorgen voor het opnemen van een ‘appartementsclausule’ in de verzekeringsovereenkomsten.

Meer weten over de taken van het VvE bestuur? Of benieuwd naar de mogelijkheden om REBO VVE Management als externe bestuurder van uw VvE te benoemen? Neem dan contact met ons op.

Contact met REBO VVE Management

Of stel je vraag hieronder, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op

Group 1
Group 2

REBO Groep is aangesloten bij: