hero-kbase

Aan wie mag ik een volmacht geven voor de VvE vergadering?

Tijdens de vergadering van een VvE worden alle lopende kwesties betreffende de VvE besproken en worden ook alle belangrijke besluiten in de VvE genomen. Door mee te stemmen over de besluiten kan u invloed uitoefenen over de besluiten die genomen worden. Maar wat als u zelf niet aanwezig kan zijn bij de VvE Vergadering? Wie mag u dan een volmacht geven  voor de VvE vergadering? Als VvE beheerder in Amsterdam leggen wij het graag aan u uit.  

Wie hebben er toegang tot de VvE vergadering?

Het uitgaanspunt is dat alle leden toegang hebben tot de VvE vergadering. Zij mogen aanwezig zijn bij de vergadering en meestemmen over de te nemen besluiten. Alleen wanneer een eigenaar zich misdraagt tijdens de vergadering kan het zo zijn dat hij/zij uit de vergadering verwijderd wordt.

Hoe worden sluiten genomen binnen we VvE vergadering?

De VvE vergadering neemt besluiten over het onderhoud, de begroting, de jaarrekening en het te volgen beleid. Daarnaast is het de VvE vergadering die het bestuur van de VvE machtiging verleent tot het doen van bepaalde uitgaven of het verrichten van bepaalde handelingen. Zonder toestemming van de vergadering kan het bestuur geen zelfstandige handelingen uitvoeren.

Over de te nemen besluiten wordt doorgaans beslist aan de hand van een meerderheid van de stemmen. Hiervoor kan een volstrekte meerderheid van stemmen gelden maar soms is een gekwalificeerde meerderheid vereist. Een stemgerechtigde mag een derde een volmacht geven om namens hem/haar aanwezig te zijn op de VvE vergadering en zijn/haar stemrecht uit te oefenen.

Welke personen mag ik een volmacht geven voor de VvE vergadering?

In principe mag u iedereen een volmacht geven. U kunt dus een van uw buren een volmacht geven om namens u in de vergadering te stemmen en het woord te voeren. Maar dat mag dus ook iemand buiten de VvE zijn, bijvoorbeeld een familielid van u. In sommige splitsingsaktes is bepaald dat u geen volmacht mag geven aan een bestuurslid.
Als u samen met uw echtgeno(o)t(e) eigenaar bent van een appartement en één van beide kan niet aanwezig zijn dan is een volmacht niet nodig.

Meer weten over de besluitvorming tijdens een VvE vergadering?

Wij helpen u graag de antwoorden op uw vragen te vinden. Meer weten over de mogelijkheden betreft het inschakelen van REBO VVE Management voor het beheer of bestuur van uw VvE? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan. Wij helpen u graag met een passend en op maat gemaakt dienstenpakket samen te stellen voor uw VvE. REBO VVE Management beheert VvE’s in de regio’s van Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Deventer, Doetinchem, Utrecht en Zwolle.  

Of stel je vraag hieronder, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op

Group 1
Group 2

REBO Groep is aangesloten bij: