administration

Overstapservice

Overstapservice

Wilt u van VVE beheerder wisselen? Wij helpen u. REBO VVE Management ontzorgt u met de overstapservice. Op een aantal zaken moet worden gelet om te kunnen overstappen. Of het nu REBO VVE Management is die u hierin begeleidt of dat u dit zelf doet, op onderstaande punten moet in ieder geval goed gelet worden.

Stappenplan voor de overstap

 1. Ruim vóór aanvang van de ledenvergadering

  - wat is de opzegtermijn van de beheerovereenkomst, dit staat in de overeenkomst vermeld;
  
- vooruitlopend op een vergaderbesluit kan de bestaande overeenkomst pro forma op gezegd worden;
  
- REBO VVE Management kan u hierbij ondersteunen in het kader van de overstapservice.

 2. Voorbereiding voor de ledenvergadering

  - controleer hoeveel stemmen er nodig zijn voor een rechtsgeldig besluit;
  
- neem in de agenda het voorstel expliciet op waarover gestemd moet worden;

  - bijvoorbeeld “agendapunt 5 – voorstel overstap VvE beheerder”
;
  - wij adviseren een toelichting voor dit voorstel op te nemen;
  - controleer de oproeptermijn voor een ledenvergadering;
  
- verzend uitnodigingen op tijd aan de leden
;
  - de huidige beheerder kan de uitnodigingen verzenden op aanwijzing van het bestuur;
  
- willen zij dat niet (meer), dan kan het bestuur ze zelf verzenden;
  
- REBO VVE Management kan u in het kader van de overstapservice hierbij van dienst zijn

.

 3. Tijdens de algemene ledenvergadering

  - het bestuur moet het agendapunt van ‘overstap VvE beheerder’ toelichten;
  
- REBO VVE Management kan een presentatie geven en vragen van leden persoonlijk beantwoorden;
  
- de daadwerkelijke stemming wordt gehouden, stemmen worden geteld en het besluit vastgelegd.

 4. Na de ledenvergadering
  
- de notulen opmaken en verzenden aan de leden;
  
- besluit kenbaar maken aan de huidige VVE beheerder
;
  - de nieuwe VvE beheerder in kennis stellen van de keuze.

 5. De overstap realiseren
  
- REBO VVE Management maakt een plan van aanpak voor de overdracht van de oude beheerder naar REBO VVE Management;
  Hierbij wordt het bestuur ontzorgt, maar wel op de hoogte gehouden;
  
- REBO VVE Management stelt een accountteam samen, zodat u een vast aanspreekpunt heeft;
  
- voorafgaand aan de overdracht wordt een (kennismakings)gesprek tussen het REBO VVE accountteam en het bestuur ingepland om verdere (werk)afspraken te maken.


Heeft u vragen over de overstapservice?


Bel ons op 0314 - 36 92 90 of stuur een e-mail naar vve@rebogroep.nl

REBO Groep is aangesloten bij: