administration

Woningcorporaties

Woningcorporaties


Woningcorporaties zijn stichtingen of verenigingen die betaalbare woningen verhuren of verkopen. De focus ligt daarbij op bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke taken. De kerntaak is ‘het huisvesten van mensen met een smalle beurs’. Toch hebben ook woningcorporaties te maken met verkoop van woningen en deelnames in Verenigingen van Eigenaren. REBO VVE Management treedt op als belangrijke schakel tussen het VvE Beheer en woningcorporaties.

 
Woningcorporatie als groot eigenaar

Door het verkopen van een deel van de woningvoorraad en de splitsing van complexen in eigendom van de corporaties ontstaan er VVE’s. Door gemengd bezit kent een appartementencomplex soms een aantal kopers en huurders van de corporatie. De corporatie is veelal lange tijd nog de groot eigenaar. Ondanks dat een VvE beheerder een woningcorporatie net als alle andere eigenaren (eigenaar/bewoners) moet behandelen, is het belangrijk dat de beheerder weet hoe een woningcorporatie werkt, zodat zij kan inspelen op de specifieke wensen. Bij REBO VVE Management hebben we veel verstand van VvE’s maar ook van huurderswensen en groot eigenaren/beleggers. Dit maakt samenwerken een stuk vertrouwder.


Woningcorporatie als VvE Beheerder

De overheid wil meer en meer dat woningcorporaties zich bezighouden met hun kerntaak: het huisvesten van mensen met een smalle beurs. Neventaken moeten worden gesplitst van de organisatie dan wel worden afgestoten. Eén van zo'n neventaak is het beheren van VvE's. Het ligt voor de hand dit dan ook uit te besteden aan een specialist op het gebied van VVE beheer. REBO VVE Management is zo’n specialist. Welke u helpt met de knelpunten die een woningcorporatie ervaart bij het VVE beheer. Enkele knelpunten waarbij REBO VVE Management de corporaties van dienst zijn is het zorgen voor VVE beleid, meer kennis bieden over VVE, verantwoordelijkheden daar leggen waar ze horen en meer vanuit de eigendomsstructuur gedachte op te treden.Neem contact op

Wilt u meer weten, heeft u behoefte aan een vrijblijvend oriënterend gesprek, of heeft u interesse in een samenwerking met REBO VVE Management BV? Bel ons op 0314 - 36 92 90 of stuur een e-mail naar vve@rebogroep.nl, wij zijn u graag van dienst.

REBO Groep is aangesloten bij: