faq

FAQ

Veel
gestelde vragen

Vragen en antwoorden

 

1. Wat zijn de kosten voor de dienstverlening van REBO?
De kosten zijn afhankelijk van de omvang van uw VvE. Op basis van deze informatie kunnen wij u een vrijblijvende offerte geven.

2. Maakt REBO ook een meerjarenonderhoudsbegroting?
Ja, REBO maakt ook een een meerjarenonderhoudsbegroting voor 10 jaar en langer. Deze begroting dient mede als onderlegger voor de maandelijkse bijdragen.

3. Neemt REBO ook de voorzittersrol op zich?
REBO kan de voorzittersrol op zich nemen, maar adviseert altijd om een kandidaat onder de eigen leden te werven.

4. Wat is het werkgebied van REBO?
REBO werkt voor VvE's in midden Nederland. Dit doen wij vanuit onze kantoren in  Arnhem, Amersfoort, Deventer, Doetinchem,
Laag Soeren/Dieren, Utrecht en Zwolle.

5. Hoe kan ik mijn klachten melden?
Uw klachten kunt u melden via de website of per e-mail. Zeer spoedeisende zaken kunt u telefonisch melden bij het betreffende REBO kantoor.

6. Ik heb een vraag over de bijdrage. Waar moet ik zijn?
Vragen over de maandelijkse bijdrage kunt u stellen aan onze financiële administratie. Dat kunt u op onze vestigingen doen, of per e-mail.

7. Ik wil mijn gegevens wijzigen. Hoe doe ik dat?
Uw gegevens kunt u aan ons mailen of per post sturen.

8. Ik wil een automatische incasso. Hoe regel ik dit?
U kunt een automatische incasso instellen door een machtigingskaartje in te vullen. U kunt deze per email of per post opvragen.

9. Hoe dien ik een reparatieverzoek in?
U kunt uw reparatieverzoek op drie manieren indienen: via de Eigenaarspagina van de VvE, per telefoon of via email.

10. Hoe meld ik een schade?
Heeft u schade aan vaste onderdelen van uw woning? Dan kunt u dit telefonisch of per email bij ons melden. Wij zullen de schade oppakken en afhandelen met de verzekering.

11. Valt het vervullen van de bestuurdersrol door Rebo onder het contract?
De beheerovereenkomst betreft de contractuele afspraken. Het fungeren als bestuurder heeft een benoeming van de ALV ten grondslag en staat los van het beheercontract.

REBO Groep is aangesloten bij: