hero-kbase

Inflatie en de gevolgen voor VvE’s

De stijgende inflatie, we hebben er allemaal mee van doen. Toen de meeste VvE’s eind 2021 of in de eerste helft van 2022 de begroting voor 2022 hebben vastgesteld, waren op dat moment de hoge prijsstijgingen nog niet bekend. Met als gevolg dat de maandelijkse voorschotbijdrage is gebaseerd op het prijspeil van eind 2021 of begin 2022.

Volgens de akte van splitsing wordt in de VvE vergadering na afloop van het boekjaar de definitieve bijdrage vastgesteld. Voor de meeste VvE’s zal dat in het voorjaar van 2023 zijn. Het kan nodig zijn dat alle appartementseigenaren een bijbetaling doen (indien de VvE vergadering hiertoe besluit).

Vervolgens zal er een begroting voor 2023 vastgesteld moeten worden. Bij de meeste VvE’s wordt de begroting, samen met de berekening van de maandelijkse voorschotbijdrage van 2023, in de vergadering van komend voorjaar gepresenteerd. De accountmanager van de VvE zal de prijsstijgingen meenemen bij het opstellen van de concept begroting 2023. Het kan nodig zijn om de voorschotbijdragen te verhogen. In de VvE vergadering wordt hierover een besluit genomen.

Of stel je vraag hieronder, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op

Group 1
Group 2

REBO Groep is aangesloten bij: