hero-kbase
Kennisbank REBO VvE Management

Maatregelen verduurzaming

Op 5 september 2023 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuwsbericht naar voren gebracht dat onze volle aandacht heeft getrokken, aangezien het direct betrekking heeft op een van de kernonderwerpen binnen ons vakgebied: duurzaamheid binnen Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Minister Hugo de Jonge deelde in dit bericht enkele veelbelovende initiatieven om de weg vrij te maken naar een duurzamere toekomst voor VvE's.

De voorgestelde maatregelen kunnen als volgt worden samengevat:

1. Vanaf medio 2026 zal het quorumeis voor besluiten met betrekking tot verduurzaming worden geschrapt. Dit betekent dat beslissingen over verduurzaming met een volstrekte meerderheid kunnen worden genomen (50% van de uitgebrachte stemmen + 1).

2. Met ingang van 1 januari 2024 zullen de subsidiemogelijkheden voor VvE's met betrekking tot verduurzaming worden uitgebreid, waardoor financiële ondersteuning toegankelijker wordt.

3. Er zal een grotere nadruk komen te liggen op het delen van ervaringen tussen verschillende VvE's en het vereenvoudigen van de toegang tot informatie over duurzaamheid binnen VvE's.

Het is belangrijk te benadrukken dat deze voorgestelde maatregelen momenteel nog niet van kracht zijn. Bij REBO VvE Management omarmen we verduurzamen van VvE's en we blijven nauwlettend de verdere ontwikkelingen volgen, waarbij we u op de hoogte zullen houden van alle relevante updates. Zodra deze maatregelen in werking treden, zullen wij naast onze reguliere verduurzamingstrajecten en opdrachten u ook hierbij ondersteunen en adviseren. Zo kan uw VvE optimaal profiteren van de voordelen van verduurzaming. Samen bouwen we aan een groenere toekomst voor uw VvE!”Het gehele bericht lezen? 

klik hier 

 

 

Of stel je vraag hieronder, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op

Group 1
Group 2

REBO Groep is aangesloten bij: